آتش بر جان نیزارهای تالاب انزلی
آتش بر جان نیزارهای تالاب انزلی

به گزارش خبرنگار مهر عصر دوشنبه برای دومین بار طی هفته‌های اخیر پنج هکتار از نیزارهای تالاب بین المللی انزلی طعمه حریق شد. با توجه به وسعت و گستردگی آتش و همچنین عدم وجود مسیر دسترسی برای خاموشی و مهار آتش از بالگرد برای اطفای حریق استفاده شد.

به گزارش خبرنگار مهر عصر دوشنبه برای دومین بار طی هفته‌های اخیر پنج هکتار از نیزارهای تالاب بین المللی انزلی طعمه حریق شد.

با توجه به وسعت و گستردگی آتش و همچنین عدم وجود مسیر دسترسی برای خاموشی و مهار آتش از بالگرد برای اطفای حریق استفاده شد.