آخرین وضعیت ایستگاه متروی میدان کتاب/بهره‌برداری از ایستگاه متروی تختی تا پایان سال
آخرین وضعیت ایستگاه متروی میدان کتاب/بهره‌برداری از ایستگاه متروی تختی تا پایان سال

مجری خط ۷ متروی تهران با بیان اینکه ایستگاه میدان کتاب بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: عمده کارهای تجهیزاتی تمام شده و تنها موارد مربوط به پله‌برقی و آسانسورها باقی مانده است. به گزارش ایسنا، محمود یوسفی درخصوص پیشرفت فیزیکی و زمان افتتاح ایستگاه میدان کتاب گفت: ایستگاه میدان کتاب بالای ۷۰ درصد […]مجری خط ۷ متروی تهران با بیان اینکه ایستگاه میدان کتاب بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: عمده کارهای تجهیزاتی تمام شده و تنها موارد مربوط به پله‌برقی و آسانسورها باقی مانده است.

به گزارش ایسنا، محمود یوسفی درخصوص پیشرفت فیزیکی و زمان افتتاح ایستگاه میدان کتاب گفت: ایستگاه میدان کتاب بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. عمده کارهای تجهیزاتی تمام شده و فقط موارد مربوط به پله‌برقی و آسانسورها باقی مانده است.

وی با بیان اینکه کل کار مربوط به سکو تمام شده و کارکنان مشغول بخش نازک‌کاری هستند، اظهار کرد: ایستگاه میدان کتاب ۲ ورودی دارد که یکی در ضلع شمال غربی و دیگری در ضلع جنوب شرقی میدان جانمایی شده است. ورودی جنوب شرقی در میانه تابستان افتتاح خواهد شد و ورودی شمال غربی دی‌ماه و شش ماه بعد از افتتاح اصلی ایستگاه مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد.

مجری خط ۷ متروی تهران یادآور شد: ایستگاه میدان کتاب به طور کلی ۱۰ پله‌برقی و ۲ آسانسور در زمان افتتاح دارد که بعد از افتتاح ورودی دوم در دی‌ماه ۴ پله‌برقی دیگر به این آمار اضافه می‌شود.

وی بیان کرد: در اواخر تیرماه یا اوایل مردادماه ۱۰ پله برقی، تجهیزات ال تی اس یا پست ایستگاهی، فن ایستگاه و فن نیم تونلی وارد مدار می‌شود.

یوسفی با بیان اینکه معماری این ایستگاه خاص و متمایز از سایر ایستگاه‌هاست، اظهار کرد: این اولین ایستگاهی است که در آن از اکسپوز استفاده کردیم، به طوری که شهروندان در هنگام تردد در ایستگاه همه بخش‌ها را مشاهده می‌کنند. در دیگر ایستگاه‌ها اصولا از سقف کاذب استفاده شده ولی در این ایستگاه اینگونه نیست. ضمن اینکه از سنگ برای کف استفاده نمی‌کنیم و در دیواره‌ها و کف شاهد یک نمای بتنی متفاوت خواهیم بود.

مجری خط ۷ متروی تهران عنوان کرد: در بخش اداری هم از همان ابتدا دیوار را با آجر بالا می‌بریم و این بخش نمای آجری خواهد داشت، اما در سکو و دیگر قسمت‌ها شاهد یک نمای بتنی زیبا هستیم.

بنا براعلام سایت شهر، به گفته وی؛ ایستگاه میدان کتاب بیست و یکمین ایستگاه خط ۷ متروی تهران است که ظرف دو ماه آینده افتتاح می‌شود. ایستگاه تختی نیز آخرین ایستگاه این خط است که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

انتهای پیاممنبع