آماده گفتگوی علمی و برقراری دیپلماسی آکادمیک با همه کشورها هستیم
آماده گفتگوی علمی و برقراری دیپلماسی آکادمیک با همه کشورها هستیم

رییس دانشگاه تربیت مدرس امروز در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز تحقیقات آفریقا، دانشگاه را پرچمدار و حامی صلح و دوستی در دنیا عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد دانشجو رییس دانشگاه تربیت مدرس در خصوص ضرورت رویکرد کشورها به سمت صلح و دوستی و دوری از خشونت و جنگ اظهار داشت: دانشگاه […]رییس دانشگاه تربیت مدرس امروز در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز تحقیقات آفریقا، دانشگاه را پرچمدار و حامی صلح و دوستی در دنیا عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد دانشجو رییس دانشگاه تربیت مدرس در خصوص ضرورت رویکرد کشورها به سمت صلح و دوستی و دوری از خشونت و جنگ اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس دارای ۱۷ دانشکده و ۱۵ مرکز تحقیقات و یک پارک علم و فناوری با بیش از ۱۷۵ شرکت دانش بنیان و مستعد دانش بنیان است و در کشور از جایگاه رفیعی برخوردار است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: برای روشن شدن جایگاه دانشگاه باید ذکر کنم که رییس جمهور ، معاون اول رییس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعضای حقوقی هیأت امنای دانشگاه هستند و از لحاظ علمی در سال جاری دانشگاه تربیت مدرس رتبه اول سرآمدی در بین همه دانشگاه های کشور و رتبه دوم علمی در بین دانشگاه های جامع کشور را کسب نموده است.

وی خاطر نشان کرد:  اینجانب به عنوان رییس یکی از بهترین و جامع ترین دانشگاه های کشور اعلام میکنم که در راستای حمایت از هویت نظام جمهوری اسلامی و حفظ اصول و ارزش ها و سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، پرچم صلح و دوستی را در دست گرفته و برای تغییر رفتار کشورهای متخاصم به کشورهای دوست و ترک مخاصمه، و تعمیق دوستی با کشورهای دوست آماده گفتگوی علمی و برقراری دیپلماسی آکادمیک با همه کشورها و ملاقات و مذاکره با همه رؤسای جمهور و رؤسای مجالس  و سران همه کشورهای متخاصم و دوست جهت تبیین علمی روش و اصول ترک تخاصم و آغاز مراودات دوستانه و روش های تعمیق روابط دوستانه هستم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، وی افزود:  این صحبت و خطابه اینجانب از منظر علمی و حس بشر دوستانه و آرزوی صلح و ثبات در دنیا و ایران قابل بررسی و ارزیابی میباشد و به هیچ وجه بیانگر سیاست دولت و نظام جمهوری اسلامی نیست، ولی معتقدم سیاست خارجی کشورها بر بستر تبیین علمی و خط دهی فرهیختگان جامعه از جمله دانشگاه ها صوت میگیرد و در این شرایط حساس دنیا ، تنها راه حل برای بشریت و این نسل و نسل های آینده در دنیا، رها نمودن یکجانبه گرایی و دوری از خشونت و جنگ و حرکت و روی آوردن دنیا به سمت صلح و دوستی است.

انتهای پیاممنبع