آمار تفکیکی واکسن های مصرفی در کشور اعلام شد
آمار تفکیکی واکسن های مصرفی در کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا از ابتدا تا صبح ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ را شامل می‌شود. اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۰۲۱۸اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۵۰۳۲سینوفارم نوبت اول: ۱۳۰۹۹۸۱۶سینوفارم نوبت دوم: ۶۷۱۷۵۳۲بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸آسترازنکا نوبت اول: ۳۲۷۳۵۱۳آسترازنکا نوبت دوم: ۱۲۸۹۲۹۰برکت نوبت اول: […]

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا از ابتدا تا صبح ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ را شامل می‌شود.

اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۰۲۱۸
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۵۰۳۲
سینوفارم نوبت اول: ۱۳۰۹۹۸۱۶
سینوفارم نوبت دوم: ۶۷۱۷۵۳۲
بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول: ۳۲۷۳۵۱۳
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۲۸۹۲۹۰
برکت نوبت اول: ۲۱۲۶۶۸۷
برکت نوبت دوم: ۶۳۲۱۳۲