آیت الله جوادی آملی: جلوی دزدی‌ها و غارت‌ها گرفته شود
آیت الله جوادی آملی: جلوی دزدی‌ها و غارت‌ها گرفته شود

آیت الله جوادی آملی گفت: ذات اقدس الهی حکیمانه برای ما روزی را نازل کرده، ولی جنابعالی جلوی آن‌ها را گرفته‌اید! تو نمی‌گذاری چیزی به ما برسد، ما روی این سومی مشکل داریم! ما همیشه باید بدانیم این نظام ما نظام الهی است و تا ظهور صاحب اصلی اش باید بماند، اما برای حفظ آن […]
آیت الله جوادی آملی گفت: ذات اقدس الهی حکیمانه برای ما روزی را نازل کرده، ولی جنابعالی جلوی آن‌ها را گرفته‌اید! تو نمی‌گذاری چیزی به ما برسد، ما روی این سومی مشکل داریم! ما همیشه باید بدانیم این نظام ما نظام الهی است و تا ظهور صاحب اصلی اش باید بماند، اما برای حفظ آن باید بدانیم که وظیفه مان چیست و چه کار باید انجام دهیم؟! باید جلوی دزدی‌ها و غارت‌ها گرفته شود و معضل اشتغال، مسکن و گرانی حل شود تا موفق باشیم!منبع