آینده مرجعیت رسانه‌ای در ایران پیش‌بینی می‌شود
آینده مرجعیت رسانه‌ای در ایران پیش‌بینی می‌شود

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نشستی با موضوع «آینده مرجعیت رسانه‌ای در ایران» برگزار می‌کند. به گزارش ایسنا، این نشست از سلسله برنامه‌های «به وقت رسانه»، قرار است چهارم بهمن ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، سالن شهدای رسانه واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه هرات، پلاک […]


دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نشستی با موضوع «آینده مرجعیت رسانه‌ای در ایران» برگزار می‌کند.

به گزارش ایسنا، این نشست از سلسله برنامه‌های «به وقت رسانه»، قرار است چهارم بهمن ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، سالن شهدای رسانه واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه هرات، پلاک ۱۱ برگزار شود.

این برنامه با حضور «علیرضا چابک‌رو»، پژوهشگر رسانه‌ای و «غلامرضا گودرزی»، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) همراه خواهد بود.

آینده مرجعیت رسانه‌ای در ایران پیش‌بینی می‌شود

انتهای پیاممنبع