ابلاغ دستورالعمل جدید مراکز “مثبت زندگی” طی چند روز آینده
ابلاغ دستورالعمل جدید مراکز “مثبت زندگی” طی چند روز آینده

معاون راهبری و توسعه خدمات مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی کشور از بازنگری و روزآمدی دستورالعمل مراکز مثبت زندگی خبر داد و گفت: دستورالعمل جدید طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. سید حسین خادم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دستورالعمل مراکز مثبت زندگی بازنگری و روزآمد شده است، اظهار کرد: باتوجه […]معاون راهبری و توسعه خدمات مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی کشور از بازنگری و روزآمدی دستورالعمل مراکز مثبت زندگی خبر داد و گفت: دستورالعمل جدید طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

سید حسین خادم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دستورالعمل مراکز مثبت زندگی بازنگری و روزآمد شده است، اظهار کرد: باتوجه به نقش جدید مراکز مثبت زندگی، دستورالعمل تدوین شده و طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

به گفته وی، در گذشته تنها ۲۲ ماموریت برای مراکز مثبت زندگی در نظر گرفته شده بود. اکنون وظایف مراکز از غالب ۲۲‌گانه خارج شده و در دستورالعمل جدید موانعی که درباره سپردن نقش‌های جدید به مراکز مثبت زندگی بود برداشته شده و نقش‌های جدیدی در این مراکز باز شده است، به گونه‌ای که تمامی معاونت‌های تخصصی می‌توانند فعالیت‌ها و طرح‌های خود را به مراکز بسپارند.

معاون راهبری و توسعه خدمات مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: دستورالعمل، آئین‌نامه مادر مراکز مثبت زندگی است که براساس هر فعالیتی که قرار باشد به مراکز مثبت زندگی سپرده شود حوزه‌های تخصصی باید شیوه‌نامه‌ آن را بنویسند.

خادم حسینی به برخی از تغییرات و موارد بازنگری شده دستورالعمل جدید اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل جدید، به حوزه مددکاری توجه بیشتری شده است. همچنین شرایط برای متقاضیان مراکز مثبت زندگی تسهیل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی برنامه‌ای برای گسترش تعداد این مراکز دارد، اینطور پاسخ داد: گسترش مراکز مثبت زندگی منعی ندارد و ما براساس احساس نیازی که داریم می‌توانیم آن را گسترش دهیم اما تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد بحث تامین اعتبار است، زیرا ما از این مراکز خرید خدمت می‌کنیم.

معاون راهبری و توسعه خدمات مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی کشور افزود: فعلا نیازی به گسترش مراکز مثبت زندگی نیست زیرا در حال حاضر مراکز ما از نظر ظرفیت پرونده‌ها هنوز تکمیل نشده است. یکی از تغییراتی که نسبت به پرونده‌های قبلی داشتیم سقف ظرفیت پرونده‌هاست که ظرفیت آن را از ۴۵۰ پرونده به ۶۰۰ پرونده ارتقاء دادیم.

انتهای پیام