اجرای طرح شهید سلیمانی در روستاهای مشهد
اجرای طرح شهید سلیمانی در روستاهای مشهد

طرح شهید سلیمانی با هدف بیماریابی و کمک به بیماران کرونایی در روستای نریمانی در ۶۵ کیلومتری مشهد اجرا شد. در این طرح امکاناتی همچون کپسول اکسیژن و دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران کرونایی قرار می‌گیرد.

طرح شهید سلیمانی با هدف بیماریابی و کمک به بیماران کرونایی در روستای نریمانی در ۶۵ کیلومتری مشهد اجرا شد.

در این طرح امکاناتی همچون کپسول اکسیژن و دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران کرونایی قرار می‌گیرد.