اختصاص پنج روز مرخصی به کلیه سربازان نیروی دریایی ارتش
اختصاص پنج روز مرخصی به کلیه سربازان نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرد که به مناسبت روز نیروی دریایی پنج روز مرخصی به تمامی سربازان نیروی دریایی ارتش تعلق می‌گیرد. به گزارش ایسنا، شهرام ایرانی در برنامه رویان اعلام کرد که به مناسبت روز نیروی دریایی و به نیت پنج تن پنج روز مرخصی به تمامی سربازان نیروی دریایی ارتش تعلق می‌گیرد. […]

اختصاص پنج روز مرخصی به کلیه سربازان نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرد که به مناسبت روز نیروی دریایی پنج روز مرخصی به تمامی سربازان نیروی دریایی ارتش تعلق می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، شهرام ایرانی در برنامه رویان اعلام کرد که به مناسبت روز نیروی دریایی و به نیت پنج تن پنج روز مرخصی به تمامی سربازان نیروی دریایی ارتش تعلق می‌گیرد.

انتهای پیام