ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت
ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت

ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت به منظور ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت با همکاری تنگاتنگ سایر ارکان تصمیم‌ساز تشکیل شد. به گزارش ایسنا، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت به منظور بهره‌برداری حداکثری از توان و زیرساخت‌های موجود و ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسائل حوزه […]ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت به منظور ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت با همکاری تنگاتنگ سایر ارکان تصمیم‌ساز تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت به منظور بهره‌برداری حداکثری از توان و زیرساخت‌های موجود و ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت با همکاری تنگاتنگ سایر ارکان تصمیم‌ساز تشکیل شد.

«ایفای نقش حداکثری در توسعه زیست بوم نوآوری فناوری و توسعه بازار دانش‌بنیان سلامت با تکمیل زنجیره ارزش و تاکید بر مشارکت بازیگران مختلف بر اساس اسناد بالادستی»، «تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای توسعه توانمندی‌های کشور در حوزه‌های دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و پیاده‌سازی پروژه‌های اقتصادی پیشران و استراتژیک در این حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و همکاری مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان»، «ارائه برنامه توسعه همکاری‌های اقتصاد محور در حوزه سلامت با همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی و بازیگران بخش خصوصی با نگاه بلندمدت و ایجاد ارزش افزوده بالا در بهره‌برداری حداکثری از توان و زیرساخت‌های موجود» و «توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان حوزه خدمات درمانی فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه» از جمله ماموریت‌های تعریف شده برای این ستاد است.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، «توسعه مدل‌های جدید حکمرانی در حوزه سلامت با تکیه بر توان بخش خصوصی، کاهش فشار هزینه‌ای بر بیماران و بودجه عمومی در کنار توجه ویژه به کاهش ارزبری»، «ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت با همکاری تنگاتنگ سایر ارکان تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و اجرایی دولتی و خصوصی» و «توجه جدی به نفوذ فناوری‌های تحول‌آفرین در بخش سلامت با نگاه ویژه به کاهش هزینه‌ها، افزایش اثر بخشی و بهبود زندگی بیماران» دیگر رسالت‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت است.

انتهای پیاممنبع