استقبال رسمی از ناوگره ۸۶ نیروی دریایی ارتش
استقبال رسمی از ناوگره ۸۶ نیروی دریایی ارتش

آیین رسمی استقبال از ناوگره ۸۶ نیروی دریایی ارتش تا دقایقی دیگر با حضور سرلشکر باقری و سرلشکر موسوی در منطقه یکم این نیرو در بندرعباس برگزار می شود. به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، آیین استقبال رسمی از ناوگره ۸۶ نیروی دریایی ارتش ملقب به ناوگروه ۳۶۰ متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا […]آیین رسمی استقبال از ناوگره ۸۶ نیروی دریایی ارتش تا دقایقی دیگر با حضور سرلشکر باقری و سرلشکر موسوی در منطقه یکم این نیرو در بندرعباس برگزار می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، آیین استقبال رسمی از ناوگره ۸۶ نیروی دریایی ارتش ملقب به ناوگروه ۳۶۰ متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران اعزامی به دور دنیا با حضور سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و خانواده های دریانوردان تا دقایقی دیگر در منطقه یکم دریایی ارتش در بندر عباس برگزار می‌شود.

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه با استقبال امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و خانواده های دریانوردان در منطقه یکم دریایی نداجا در بندر عباس برگزار شد.

انتهای پیاممنبع