افتتاح مرکز فرهنگی تفریحی اقصی در قم
افتتاح مرکز فرهنگی تفریحی اقصی در قم

مرکز فرهنگی تفریحی اقصی «گروه جهادی شهید مهدی ایمانی» با حضور شاهچراغی استاندار قم، سردار موحد فرمانده سپاه علی بن ابی‌طالب قم و خانواده شهید مهدی ایمانی از شهدای مدافع حرم افتتاح شد.

مرکز فرهنگی تفریحی اقصی «گروه جهادی شهید مهدی ایمانی» با حضور شاهچراغی استاندار قم، سردار موحد فرمانده سپاه علی بن ابی‌طالب قم و خانواده شهید مهدی ایمانی از شهدای مدافع حرم افتتاح شد.