افتخارآفرینی “سینا” در بیمارستانهای اندونزی
افتخارآفرینی “سینا” در بیمارستانهای اندونزی

در سفر رئیس جمهور به جاکارتا، رئیس جمهور اندونزی و وزرای این کشور عمل جراحی ربات سینا در بیمارستان های اندونزی را مشاهده کردند. به گزارش ایسنا، در همین رابطه محمدمهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در صفحه توییتر خود نوشت: “رئیس جمهور اندونزی و وزرایش در حال مشاهده تصاویر عمل جراحی ربات کاملا […]


افتخارآفرینی "سینا" در بیمارستانهای اندونزی

در سفر رئیس جمهور به جاکارتا، رئیس جمهور اندونزی و وزرای این کشور عمل جراحی ربات سینا در بیمارستان های اندونزی را مشاهده کردند.

به گزارش ایسنا، در همین رابطه محمدمهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در صفحه توییتر خود نوشت:

“رئیس جمهور اندونزی و وزرایش در حال مشاهده تصاویر عمل جراحی ربات کاملا ایرانی سینا در بیمارستان های اندونزی.
چقدر لذت بخش، چقدر افتخارآمیز.”

انتهای پیاممنبع