انتصاب رییس سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی 
انتصاب رییس سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی 

با حکم رییس جهاددانشگاهی، دکتر حامد علی‌اکبرزاده به‌عنوان رییس سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی منصوب شد. به گزارش ایسنا به نقل روابط عمومی جهاددانشگاهی،  حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاددانشگاهی در حکمی  حامد علی‌اکبرزاده را به مدت سه سال به‌عنوان رییس «سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی» منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: […]با حکم رییس جهاددانشگاهی، دکتر حامد علی‌اکبرزاده به‌عنوان رییس سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی منصوب شد.

به گزارش ایسنا به نقل روابط عمومی جهاددانشگاهی،  حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاددانشگاهی در حکمی  حامد علی‌اکبرزاده را به مدت سه سال به‌عنوان رییس «سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آن سازمان موفق باشید.

 در آخرین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی مصوب شد، سازمان انتشارات جهاددانشگاهی با مأموریت‌های جدید به «سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی» تغییر یابد.

انتهای پیام منبع