انتقاد رحیمی از افزایش قیمت گاز
انتقاد رحیمی از افزایش قیمت گاز

نماینده سقز در مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت گاز انتقاد کرد و گفت که اقدام عجیب و نسنجیده این روزها مبنی بر بازنگری در قبض های گاز برای مشترکان موجی از نگرانی و نارضایتی ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، بهزاد رحیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گفت: اقدام سوئد در اهانت به قرآن […]


انتقاد رحیمی از افزایش قیمت گاز

نماینده سقز در مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت گاز انتقاد کرد و گفت که اقدام عجیب و نسنجیده این روزها مبنی بر بازنگری در قبض های گاز برای مشترکان موجی از نگرانی و نارضایتی ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، بهزاد رحیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گفت: اقدام سوئد در اهانت به قرآن کریم و مقدسات جهان اسلام و اقدام پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه را محکوم می کنم.

وی در تذکری به وزیر نفت بیان کرد: اقدام عجیب و نسنجیده این روزها مبنی بر بازنگری در قبض های گاز برای مشترکان موجی از نگرانی و نارضایتی ایجاد کرده است؛ لازم است ضمن توجه به اقلیم مناطق سرد در این قبض ها بازنگری شده و فرصت بیشتر به مشترکان جهت بهینه سازی مصرف گاز داده شود.

انتهای پیاممنبع