ایسنا – مفروش به فرش حرم
ایسنا – مفروش به فرش حرم

صحن و سرای رضوی پوشیده با فرش‌های پر نقش و نگاری است متناسب با هنر و معماری حرم مطهر رضوی که به جز فضاهای سرپوشیده و رواق‌ها که غالبا به طور دائمی مفروش هستند، در صحن‌ها به طور روزانه و حدود ۲ ساعت قبل از نماز ظهر توسط نیروهای خدماتی افتخاری مفروش و بعداز نماز […]صحن و سرای رضوی پوشیده با فرش‌های پر نقش و نگاری است متناسب با هنر و معماری حرم مطهر رضوی که به جز فضاهای سرپوشیده و رواق‌ها که غالبا به طور دائمی مفروش هستند، در صحن‌ها به طور روزانه و حدود ۲ ساعت قبل از نماز ظهر توسط نیروهای خدماتی افتخاری مفروش و بعداز نماز مغرب جمع‌آوری می‌شود؛ که البته در همه صحن‌ها نماز به صورت جماعت برگزار نمی‌شود و صرفا جهت رفاه و آسایش زائران این اقدام صورت می‌گیرد.

                   منبع