ببینید | افشاگری درباره پشت پرده جلسه مکرون با مسیح علینژاد!
ببینید | افشاگری درباره پشت پرده جلسه مکرون با مسیح علینژاد!

آنهایی که به دنبال تجزیه ایران هستند، حالا جلساتی هم برای سیاسیون اروپایی برگزار می‌کنند، اما شناخت این افراد خالی از لطف نیست. منبع: خبرفوری

ببینید | افشاگری درباره پشت پرده جلسه مکرون با مسیح علینژاد!

آنهایی که به دنبال تجزیه ایران هستند، حالا جلساتی هم برای سیاسیون اروپایی برگزار می‌کنند، اما شناخت این افراد خالی از لطف نیست. منبع: خبرفوری