ببینید | مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور از دید رهبر انقلاب
ببینید | مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور از دید رهبر انقلاب

رهبر انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت در ارتباط با مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در کشور مواردی را بیان کردند و فرمودند: برای هرکدام از این مشکلات باید جداگانه برنامه‌ریزی کرد، کار کرد و حل این مسائل مهم است. منبع: Khamenei.ir

ببینید | مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور از دید رهبر انقلاب

رهبر انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت در ارتباط با مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در کشور مواردی را بیان کردند و فرمودند: برای هرکدام از این مشکلات باید جداگانه برنامه‌ریزی کرد، کار کرد و حل این مسائل مهم است. منبع: Khamenei.ir