برنامه‌ریزی برای توسعه یادمان‌های شهدای گمنام در بوستان‌های شهر تهران
برنامه‌ریزی برای توسعه یادمان‌های شهدای گمنام در بوستان‌های شهر تهران

طی نشستی درباره طراحی، احداث و توسعه یادمان‌های شهدای گمنام در بوستان‌های شهر تهران برنامه‌ریزی شد. به گزارش ایسنا و بنابر اعلام سایت شهر، نشست جواد تاجیک مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و مسئول ستاد شهدای گمنام شهرداری تهران با مهندس وحیدرضا محمدی انارکی، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با موضوع طراحی، […]



طی نشستی درباره طراحی، احداث و توسعه یادمان‌های شهدای گمنام در بوستان‌های شهر تهران برنامه‌ریزی شد.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام سایت شهر، نشست جواد تاجیک مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و مسئول ستاد شهدای گمنام شهرداری تهران با مهندس وحیدرضا محمدی انارکی، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با موضوع طراحی، احداث و بهسازی یادمان‌های شهدای گمنام در فضاهای عمومی شهر تهران برگزار شد

در این نشست مقرر شد بنا به دستور شهردار تهران و تاکید کمیسیون فرهنگی شورای شهر، موضوع طراحی و احداث یا مرمت و توسعه یادمان‌های شهدای گمنام در بوستان‌های تهران با تصمیم ستاد شهدای گمنام شهرداری به تناسب به سازمان بهشت زهرا، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، سازمان مهندسی مشاور، سازمان زیباسازی شهرداری و مناطق شهرداری، واگذار شود.

یادآور می‌شود دبیرخانه دائمی ستاد ساماندهی یادمان های شهدای گمنام شهرداری به دستور شهردار تهران در سازمان بهشت زهرا (س) تشکیل شده است.

انتهای پیام



منبع