بیگدلی ، فعال سیاسی اصلاح طلب : رئیسی ، فوری ، انسیه خزعلی را عزل کند
بیگدلی ، فعال سیاسی اصلاح طلب : رئیسی ، فوری ، انسیه خزعلی را عزل کند

رحمت الله بیگدلی ، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت : انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیسی: سفر فرزندم به کانادا دانش بنیان بوده است و او برخواهد گشت! رحمت اله بیگدلی: من اگر جای آقای رئیسی بودم خانم خزعلی را نه به خاطر اقامت پسرش در کانادا، بلکه به خاطر این نوع سوء […]

رحمت الله بیگدلی ، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت :

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیسی: سفر فرزندم به کانادا دانش بنیان بوده است و او برخواهد گشت!

رحمت اله بیگدلی: من اگر جای آقای رئیسی بودم خانم خزعلی را نه به خاطر اقامت پسرش در کانادا، بلکه به خاطر این نوع سوء استفاده سخیف از نامگذاری سال توسط رهبری عزل می کردم!

بیگدلی ، فعال سیاسی اسلاح طلب : رئیسی ، فوری ، انسیه خزعلی را عزل کند

حسین دهباشی ، فعال رسانه ای نیز نوشت :

بچه‌هاتون برای دانش‌بنیان‌هاشون چرا آمریکا و کانادا می‌روند؟ چرا چین و روسیه نه؟ تازه درباره‌ی چین حدیث هم داریم!بیگدلی ، فعال سیاسی اسلاح طلب : رئیسی ، فوری ، انسیه خزعلی را عزل کند

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰