تاسیس سرای نوآوری صنایع منطقه‌ای و تجاری‌سازی در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد
تاسیس سرای نوآوری صنایع منطقه‌ای و تجاری‌سازی در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد

مجوز تأسیس «سرای نوآوری صنایع منطقه‌ای و تجاری‌سازی» در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی صادر شد. به گزارش ایسنا، کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی مجوز تأسیس «سرای نوآوری صنایع منطقه‌ای و تجاری سازی» در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی را صادر کرد. […]مجوز تأسیس «سرای نوآوری صنایع منطقه‌ای و تجاری‌سازی» در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی صادر شد.

به گزارش ایسنا، کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی مجوز تأسیس «سرای نوآوری صنایع منطقه‌ای و تجاری سازی» در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی را صادر کرد.

ایجاد بانک اطلاعاتی کلیه محصولات موجود در مراکز رشد، سراهای نوآوری، خوشه‌های صنعتی و خوشه‌های فناوری شناسایی‌شده در سطح کشور با حداقل شایستگی‌های ورود به بازار و تجاری‌سازی محصولات، گزینش و تعیین سطح آمادگی محصولات به لحاظ بلوغ فناوری و سطوح تولید برای ارائه به بازار و تجاری‌سازی در سطح ملی و فراملی، آموزش‌های فنی تیم‌ها و استارتاپ‌های زایشی با هدف بلوغ سازمانی شرکت‌های فناور مادر، کمک به بنگاه توسعه‌دهنده برای ارتقای کیفی و کمی تولید در طی مسیر تجاری‌سازی و ایجاد یا شناسایی پلتفرم سازگار و بومی‌سازی برای محصولات منتخب دانشگاهی با شرایط خاص هر منطقه با قابلیت گردش اطلاعات در حوزه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و دانشگاه آزاد اسلامی از جمله کارکردهای اصلی سرای نوآوری صنایع منطقه‌ای و تجاری‌سازی پارک علم و فناوری است. 

انتهای پیاممنبع