تاکید بر همگرایی داخلی و عدم وابستگی به خارج در دیدار کاظمی قمی با عبدالله عبدالله
تاکید بر همگرایی داخلی و عدم وابستگی به خارج در دیدار کاظمی قمی با عبدالله عبدالله

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت کشورمان با رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی‌ این کشور دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از سفارت ایران در کابل، در دیدار حسن کاظمی قمی – نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت […]


تاکید بر همگرایی داخلی و عدم وابستگی به خارج در دیدار کاظمی قمی با عبدالله عبدالله

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت کشورمان با رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی‌ این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سفارت ایران در کابل، در دیدار حسن کاظمی قمی – نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان، با عبدالله عبدالله – رئیس سابق شورای مصالحه ملی‌، بر همگرایی داخلی، عدم وابستگی به خارج و تشویق مردم به وحدت توسط رهبران و بزرگان با نگاه به تضمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید شد.
حسن کاظمی قمی که به عنوان سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل، طی چند روز اخیر که در محل ماموریت حضور دارد با امیرخان متقی – سرپرست وزارت خارجه افغانستان، رزا اوتونبایوا – نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، نیز دیدار و گفت و گو کرد.
انتهای پیاممنبع