تاکید وزیر دفاع بر توان نیروی دریایی برای اسکورت نفتکش‌های ایرانی
تاکید وزیر دفاع بر توان نیروی دریایی برای اسکورت نفتکش‌های ایرانی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه نیروی دریایی ارتش، توان اسکورت نفتکش‌های کشورمان را دارد، گفت: نیروی دریایی، اقتدار دریایی کشور را نمایش می دهد. امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی در گفت وگو با ایسنا درباره برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی با سایر کشورها پس از اپایان ماموریت ناوگره ۸۶ ارتش، اظهار کرد: […]وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه نیروی دریایی ارتش، توان اسکورت نفتکش‌های کشورمان را دارد، گفت: نیروی دریایی، اقتدار دریایی کشور را نمایش می دهد.

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی در گفت وگو با ایسنا درباره برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی با سایر کشورها پس از اپایان ماموریت ناوگره ۸۶ ارتش، اظهار کرد: یک تحقیق مفصل در نیروهای مسلح درباره عملیات مُرَکّب که مسئولیت آن با من بود را انجام دادیم که بخشی از این عملیات مرکب، برگزاری رزمایش مشترک با سایر کشورهاست. حتما نیروهای مسلح دنبال این هستند که عملیات مرکب را در قابل رزمایش‌های مشترک برگزار کنند. در ماموریت دریایی که ناوگروه‌های ارتش انجام می دهند، مقدمات برگزاری این رزمایش‌ها فراهم می شود.

وی همچنین درباره اینکه آیا ناوگروه‌های نیروی دریایی توان اسکورت نفتکش‌های کشرومان در آب‌های بین‌المللی را دارند، بین کرد: حتما. نیروی دریایی راهبردی ما برای این است که  اقتدار دریایی خود را نمایش می دهد.

انتهای پیاممنبع