تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس خطاب به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد. به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد: محمدرضا احمدی نماینده رشت […]یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس خطاب به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

محمدرضا احمدی نماینده رشت به رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد: ضرورت افزایش اقدامات در حوزه فرهنگ، شعائر و اصول انقلاب اسلامی.

علیرضا ورناصری نماینده مسجد سلیمان به وزیر امور خارجه: ‌لزوم برخورد قاطعانه با مواضع چین و کشورهای حوزه خلیج فارس علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران.

ادامه داردمنبع