تربیت دانشجو باید متناسب با نیازهای صنایع هر منطقه باشد
تربیت دانشجو باید متناسب با نیازهای صنایع هر منطقه باشد

قائم مقام رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: باید با توجه به نیازهای منطقه و صنایع مستقر در آن منطقه دانشجو جذب و تربیت شود. به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشت‌کار در سفر به استان خوزستان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی چند کار انجام می دهد که یکی از این […]قائم مقام رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: باید با توجه به نیازهای منطقه و صنایع مستقر در آن منطقه دانشجو جذب و تربیت شود.

به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشت‌کار در سفر به استان خوزستان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی چند کار انجام می دهد که یکی از این کارها توانمندسازی شاغلان حوزه صنعت است.

دکتر کشت‌کار افزود: کسانی که شاغل هستند از طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی از نظر شغلی با آموزش های تخصصی و مهارتی که می بینند ارتقا پیدا می کنند. 
قائم مقام رییس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی یادآور شد: یکی از دیگر از کارهای ما جذب دانشجو و تربیت آن برای بخش صنعت و رفع نیازهای صنایع است.

وی در ادامه تصریح کرد: ورودی ها برای ما مهم هستند که چند نفر هستند و از کجا می آیند. 

وی افزود: دوره های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و مقاطع تحصیلی آن پیوسته نیست ، بصورت دو سال در مقطع کاردانی و دو سال در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشد که دلیل آن تحول مشاغل به دلیل تحول و ظهور فناوری هایی است که جامعه را تغییر می‌دهند. 

قائم مقام رییس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: باید باتوجه به نیازهای منطقه و صنایع مستقر در آن منطقه دانشجو جذب و تربیت شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان، دکتر کشت‌کار در خاتمه گفت: در حال جذب دانشجوی خارجی در مراکز آموزش علمی کاربردی تحت پوشش دانشگاه جامع علمی کاربردی هستیم.

انتهای پیاممنبع