تصویب تقاضای تفحص از سازمان برنامه در کمیسیون برنامه
تصویب تقاضای تفحص از سازمان برنامه در کمیسیون برنامه

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۱ مورد […]نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۱ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی عدم شفافیت در تخصیص بودجه و اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌ها و عدم رعایت عدالت در تخصیص بودجه های استانی را از جمله محورهای این تحقیق و تفحص برشمرد.

انتهای پیاممنبع