تظاهرات شبانه مردم فلسطین
تظاهرات شبانه مردم فلسطین

یک رسانه صهیونیستی جمعه شب نوشت که تل آویو از قاهره خواسته است که برای توقف تظاهرات شبانه در نوار مرزی با نوار غزه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را زیر فشار بگذارد.

یک رسانه صهیونیستی جمعه شب نوشت که تل آویو از قاهره خواسته است که برای توقف تظاهرات شبانه در نوار مرزی با نوار غزه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را زیر فشار بگذارد.