توسعه خوابگاه های دانشجویی متاهلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
توسعه خوابگاه های دانشجویی متاهلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمد علی کیانی در این بازدید با توجه به اهمیت ارتباط مستمر دانشجویان خوابگاهی با مسئولین اظهار کرد: راه‌های ارتباطی بین دانشجویان و معاونین برای بیان مشکلات و پیگیری آن باید به سهولت تمام و به صورت مستمر صورت پذیرد. وی در خصوص […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمد علی کیانی در این بازدید با توجه به اهمیت ارتباط مستمر دانشجویان خوابگاهی با مسئولین اظهار کرد: راه‌های ارتباطی بین دانشجویان و معاونین برای بیان مشکلات و پیگیری آن باید به سهولت تمام و به صورت مستمر صورت پذیرد.

وی در خصوص ساخت خوابگاه متاهلی با توجه به قانون جوانی جمعیت خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات و دغدغه ما و دانشجویان اقدامات ساخت و توسعه خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان است که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم با سرعت بیشتری به ساخت خوابگاه‌های دانشجویی برسیم.

کیانی تصریح کرد: تمام تلاش حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه باید در مسیر ارتقای شاخص‌های مربوط به امکانات و خدمات رفاهی به دانشجویان باشد تا در نهایت دانشجو با ارزیابی عملکرد رضایت کافی نسبت به شرایط رفاهی و خدماتی دانشگاه داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن گفتگو با جمعی از دانشجویان و پرسنل خوابگاه ها، از ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات آنان استقبال و تلاش جدی برای بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان ا از اولویت های معاونت فرهنگی دانشگاه عنوان کرد.منبع