توضیح بهزیستی درباره متقاضیان «فرزندخوانده» که قبل از سال۱۴۰۱ ثبت نام کرده‌اند
توضیح بهزیستی درباره متقاضیان «فرزندخوانده» که قبل از سال۱۴۰۱ ثبت نام کرده‌اند

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با اعلام اینکه تمامی متقاضیان فرزندخواندگی که برای پذیرش سرپرستی فرزند تا قبل از سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند، با ارسال پیامک از سوی بهزیستی نسبت به انجام فرآیند مربوطه اقدام و فرزندشان در کانون گرم خانواده آنها قرار گرفته است، گفت: در این میان بوده‌اند خانواده‌هایی که بعد از […]معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با اعلام اینکه تمامی متقاضیان فرزندخواندگی که برای پذیرش سرپرستی فرزند تا قبل از سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند، با ارسال پیامک از سوی بهزیستی نسبت به انجام فرآیند مربوطه اقدام و فرزندشان در کانون گرم خانواده آنها قرار گرفته است، گفت: در این میان بوده‌اند خانواده‌هایی که بعد از ثبت‌نام تا قبل از سال ۱۴۰۱، هنوز فرزندشان به آغوش خانواده‌ نرفته است؛ ممکن است این خانواده‌ها به دلیل مسدود کردن پیامک تبلیغاتی، پیامک بهزیستی را دریافت نکرده باشند.

فاطمه ارزانیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ۲۰۰۰ خانواده در استان تهران پشت نوبت و متقاضی فرزندخواندگی هستند، اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۱ تمامی متقاضیان فرزندخواندگی که برای پذیرش سرپرستی ثبت‌نام کرده‌اند، فرزندشان را به سرپرستی گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در این میان بوده‌اند خانواده‌هایی که بعد از ثبت‌نام تا قبل از سال ۱۴۰۱، هنوز فرزندشان به آغوش خانواده‌ نرفته است؛ ممکن است این خانواده‌ها به دلیل مسدود کردن پیامک تبلیغاتی، پیامک بهزیستی را دریافت نکرده باشند و تصور کنند همچنان پشت نوبت هستند و یا اینکه بر جنس فرزند و یا ویژگی‌های خاص ظاهری فرزند تاکید دارند و بهزیستی امکان برآورده کردن خواسته‌های این متقاضیان را ندارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمامی متقاضیانی که تا قبل از شروع سال ۱۴۰۱ برای فرزندخواندگی ثبت‌نام کرده بودند فرزندشان را به سرپرستی گرفته‌اند، گفت: ما برای همه این خانواده‌ها چندین بار پیامک ارسال کردیم.

در این راستا معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از این خانواده‌ها خواست در صورتی که تا قبل از سال ۱۴۰۱ متقاضی فرزندپذیری بودند به سازمان بهزیستی مراجعه کنند تا پرونده‌شان دوباره به جریان بیفتد.

انتهای پیاممنبع