جام جهانی 2022 | خلاصه بازی سنگال 2 – اکوادور 1
جام جهانی 2022 | خلاصه بازی سنگال 2 – اکوادور 1