جذب هیئت‌علمی متعهد به خدمت در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
جذب هیئت‌علمی متعهد به خدمت در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران به منظور جذب هیئت‌علمی متعهد به خدمت اطلاعیه‌ای را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران از بین دانشجویان فارغ‌التحصیل دکترای پرستاری با پایه سلامت جامعه و سالمندی و مراقبت‌های ویژه بزرگسالان در قالب تعهد به خدمت عضو می‌پذیرد. دانشکده پرستاری و مامایی […]دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران به منظور جذب هیئت‌علمی متعهد به خدمت اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران از بین دانشجویان فارغ‌التحصیل دکترای پرستاری با پایه سلامت جامعه و سالمندی و مراقبت‌های ویژه بزرگسالان در قالب تعهد به خدمت عضو می‌پذیرد.

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد از میان دانشجویان فارغ‌التحصیل دکترای پرستاری با پایه سلامت جامعه و سالمندی و مراقبت‌های ویژه بزرگسالان ۲ نفر هیئت‌علمی( زن / مرد) در قالب تعهدات بکار گیرد.

به گزارش معاونت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، متقاضیان می‌توانند مدارک خود (مستندات، رزومه) را در ایمیل معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی تهران، به نشانی fnm_educational@tums.ac.ir ارسال کنند.

آخرین مهلت ارسال مستندات، ۲۰ خرداد است.

انتهای پیاممنبع