جهاددانشگاهی خوزستان و مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد همکاری امضاء کردند
جهاددانشگاهی خوزستان و مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد همکاری امضاء کردند

ایسنا/خوزستان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد همکاری امضاء کردند. در سومین روز از بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، توافق‌نامه همکاری جهاددانشگاهی استان خوزستان و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با حضور حسن محمدی مجد رئیس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب […]ایسنا/خوزستان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد همکاری امضاء کردند.

در سومین روز از بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، توافق‌نامه همکاری جهاددانشگاهی استان خوزستان و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با حضور حسن محمدی مجد رئیس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا، این قرارداد همکاری در زمینه بازرسی فنی تجهیزات پیشرفته صنعت نفت با هدف استفاده از توان علمی و تجربیات فراوان جهاددانشگاهی خوزستان در این حوزه به‌ امضاء رسیده است.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ دایر است و ۳۰ اردیبهشت ماه به کار خود پایان می دهد.

انتهای پیاممنبع