حاج قاسم هیچ کس را از کشتی امام حسین پیاده نمی‌کرد
حاج قاسم هیچ کس را از کشتی امام حسین پیاده نمی‌کرد