حمایت از شرکت های دانش بنیان با اجرای طرح کارساز
حمایت از شرکت های دانش بنیان با اجرای طرح کارساز

ایسنا/مرکزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حمایت از شرکت های دانش بنیان در قالب طرح کارساز صندوق بازنشستگی آینده ساز خبر داد. سید صولت مرتضوی ۲۱ اردیبهشت در حاشیه سفر به اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صندوق بازنشستگی آینده ساز، طرح و ایده ای عملیاتی شده که به موجب این طرح […]ایسنا/مرکزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حمایت از شرکت های دانش بنیان در قالب طرح کارساز صندوق بازنشستگی آینده ساز خبر داد.

سید صولت مرتضوی ۲۱ اردیبهشت در حاشیه سفر به اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صندوق بازنشستگی آینده ساز، طرح و ایده ای عملیاتی شده که به موجب این طرح کسورات بازنشستگی آن بخش از شرکت های دانش بنیان که در حوزه نخبگانی فعالیت می کنند، دوباره جهت توسعه سرمایه گذاری به شرکت ها برگردد و با اهرم منابع صندوق آینده ساز از حوزه دانش بنیان و نخبگانی حمایت شود تا توفیقات مضاعف تری داشته باشند.

وی افزود: برای نخستین گام، با مجموعه منطقه ویژه اقتصادی پیام موافقت نامه ای مبادله شده که امیدواریم قابل تسری به تمام مناطق دانش بنیانی باشد که می توانند کسورات بازنشستگی را به نحوی برای صندوق بازنشستگی آینده ساز واریز کنند.

مرتضوی ادامه داد: سال گذشته سازمان بهزیستی برای کمک به اداره مراکز توانبخشی در دو مرحله کمک های ویژه ای را به استناد قوانین اضافه و پرداخت کرد و وظیفه ما حمایت از این مجموعه ها است.

وی تاکید کرد: اساسا بار سنگین این مجموعه ها بر دوش نیکوکاران و خیرین است و کمک سازمان بهزیستی کمک حداقلی است. خوشبختانه مدیران لایق و شایسته ای در این مراکز هستند که علاوه بر برنامه ریزی ویژه برای اداره امورات توانخواهان، عشق و علاقه زائدالوصفی برای خدمت به توان یابان دارند که سبب کاهش شدید هزینه ها شده است. برخی افراد به صورت دائمی در این مراکز خدمت می کنند و به صورت موردی، روند درمان و رفع نیازهای توان خواهان از سوی آحاد مختلف مردم پزشکان و پرستاران مددکاران دنبال می شود و وزارتخانه نیز در جهت افزایش حمایت های خود تلاش می کند.

انتهای پیاممنبع