خاندوزی: تلاش دولت در سال جاری استقراض کمتر بود
خاندوزی: تلاش دولت در سال جاری استقراض کمتر بود

وزیر اقتصاد گفت که با وجود فشارهای اقتصادی و تورمی تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ این بود که بار و فشار کمتری به حوزه اوراق وارد کرده و استقراض کمتری داشته باشد. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات […]وزیر اقتصاد گفت که با وجود فشارهای اقتصادی و تورمی تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ این بود که بار و فشار کمتری به حوزه اوراق وارد کرده و استقراض کمتری داشته باشد.

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از مسیرها که در سال های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت بوده، انتشار اوراق و به اصطلاح استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.

وی با بیان اینکه در این شرایط دو حالت متصور است، توضیح داد: حالت اول رفع کسری های موقت پیش از پایان سال است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اوراق برای جبران کسری ها بین سال های مختلف گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و تورمی تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ این بود که بار و فشار کمتری به حوزه اوراق وارد کرده و استقراض کمتری داشته باشد؛ البته انتظار خیلی ها این بود که در سال جاری بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود.

ادامه دارد…منبع