دانشگاهیان در رفع چالش‌های حوزه آب و محیط‌زیست نقش‌آفرینی کنند
دانشگاهیان در رفع چالش‌های حوزه آب و محیط‌زیست نقش‌آفرینی کنند

سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان این که دانشگاهیان در رفع چالش‌های حوزه آب و محیط‌زیست نقش‌آفرینی کنند، گفت: دانشگاه‌ها با توسعه فناوری نقش مهم و مؤثری در بر طرف کردن چالش‌های کشور دارند. به گزارش ایسنا، محمد همت در دیدار با علی نظری […]سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان این که دانشگاهیان در رفع چالش‌های حوزه آب و محیط‌زیست نقش‌آفرینی کنند، گفت: دانشگاه‌ها با توسعه فناوری نقش مهم و مؤثری در بر طرف کردن چالش‌های کشور دارند.

به گزارش ایسنا، محمد همت در دیدار با علی نظری رئیس دانشگاه استان لرستان و معاونان این دانشگاه با تاکید بر رویکرد جدید این ستاد در دوره جدید، گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و کمک به توسعه دانش در حل مساله از رویکردهای جدید در این ستاد است و انتظار می‌رود دانشگاه لرستان طرح‌های فناورانه مورد نیاز مردم این استان را احصاء کند و در اختیار ستاد قرار دهد تا از توسعه آنها حمایت کنیم.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی افزود: دانشگاه‌ها نقش مهم و مؤثری در توسعه فناوری‌های چالش‌محور دارند که با تکیه بر نیروی جوان دغدغه‌مند و اساتید در گام اول؛ چالش‎‌ها و مسائل استان خود را شناسایی کرده و ضمن اولویت بندی آن، به حل مسائل بپردازند که در نهایت چالش‌های ایران در حوزه آب و اقلیم برطرف شود.

سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اظهار کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند به عنوان سفیران دانش و علم بومی؛ ما را در تمامی عرصه‌های مرتبط با آب، اقلیم و محیط زیست همراهی کنند.

انتهای پیاممنبع