دانشیار دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه یک نشریه معتبر بین‌المللی درآمد
دانشیار دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه یک نشریه معتبر بین‌المللی درآمد

نشریه معتبر بین‌المللی «پیشرفت در علم انرژی و احتراق» (Progress in Energy and Combustion Science)، دکتر مرتضی آغباشلو دانشیار دانشگاه تهران را به عنوان عضو هیأت تحریریه برگزید. به گزارش ایسنا، دکتر مرتضی آغباشلو، دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، بر اساس دستاوردهای علمی و تخصصی ارزشمند در حوزه انرژی و احتراق، به تازگی […]نشریه معتبر بین‌المللی «پیشرفت در علم انرژی و احتراق» (Progress in Energy and Combustion Science)، دکتر مرتضی آغباشلو دانشیار دانشگاه تهران را به عنوان عضو هیأت تحریریه برگزید.

به گزارش ایسنا، دکتر مرتضی آغباشلو، دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، بر اساس دستاوردهای علمی و تخصصی ارزشمند در حوزه انرژی و احتراق، به تازگی به عنوان عضو هیأت تحریریه در نشریه «پیشرفت در علم انرژی و احتراق» (Progress in Energy and Combustion Science) انتخاب شد.

این نشریه که از سوی انتشارات الزویر منتشر می‌شود، یکی از مهم‌ترین منابع علمی در حوزه انرژی و احتراق است و سالانه تعداد معدودی مقاله مروری در بالاترین سطح پیشرفت‌های علمی این حوزه را منتشر می‌کند.

نشریه «پیشرفت در علم انرژی و احتراق» در فهرست ۱۰۰ مجله علمی برتر جهان و دارای ضریب تأثیر بالاتر از ۳۵ است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، مشخصات نشریه و فهرست اعضای هیأت تحریریه در وبسایت نشریه، از طریق پیوند زیر یافتنی است:

Progress in Energy and Combustion Science

انتهای پیاممنبع