دستگاه دیپلماسی از حقوق ملت ایران در برابر طالبان دفاع کند
دستگاه دیپلماسی از حقوق ملت ایران در برابر طالبان دفاع کند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی از حقوق ملت ایران در گرفتن حق آبه هیرمند از طالبان دفاع کرده و واکنش دقیق، هوشمندانه و قاطعی در این زمینه نشان دهد. به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی نوبت […]


دستگاه دیپلماسی از حقوق ملت ایران در برابر طالبان دفاع کند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی از حقوق ملت ایران در گرفتن حق آبه هیرمند از طالبان دفاع کرده و واکنش دقیق، هوشمندانه و قاطعی در این زمینه نشان دهد.

به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از رئیس جمهور بابت موضع قاطعانه‌ای که پیرامون حق‌آبه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند گرفته است که مبتنی بر منافع ملت ایران است تشکر می‌کنم. انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی از حقوق ملت ایران در حق‌آبه هیرمند کوتاه نیامده و از حق مردم دفاع کند.

وی در ادامه اظهار کرد: مقام معظم رهبری نیز در دیدار با سفرا تاکید کرده است که موضع دیپلماسی ما نباید ضعف باشد بلکه باید با تمام قدرت از حقوق ملت ایران در قراردادهای دوجانبه دفاع کرد. باید واکنش دقیق، هوشمندانه و قاطعی نسبت به رفتار طالبان بر دادن حق‌آبه رودخانه هیرمند نشان داده شود.

انتهای پیاممنبع