دیدار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با وزیر دفاع
دیدار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با وزیر دفاع

فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صبح شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ باحضور در وزارت دفاع با امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفت و گو کردند.

فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صبح شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ باحضور در وزارت دفاع با امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفت و گو کردند.