رؤسای دانشگاه‌ها بستر برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی را فراهم کنند
رؤسای دانشگاه‌ها بستر برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی را فراهم کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌ها بستر برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی را فراهم کنند، گفت: همه مسئولان کشور از برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها حمایت می کنند. لازم است رؤسای دانشگاه‌ها نیز در این زمینه جدیت داشته باشند. به گزارش ایسنا، عبدالحسین کلانتری در پنل تخصصی با عنوان «فرهنگ […]معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌ها بستر برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی را فراهم کنند، گفت: همه مسئولان کشور از برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها حمایت می کنند. لازم است رؤسای دانشگاه‌ها نیز در این زمینه جدیت داشته باشند.

به گزارش ایسنا، عبدالحسین کلانتری در پنل تخصصی با عنوان «فرهنگ دانشگاهی، بایدها و نبایدها» که در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در شیراز گفت: اگر در زمان آرامش، کرسی آزاد اندیشی برگزار نکنیم، در زمان بحران دانشجویان از این رویدادها استقبال نمی کنند.

 وی تأکید کرد: رؤسای دانشگاه‌ها بستر برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی را فراهم کنند تا صداهای مختلف شنیده شود و مطالبات انباشته نشود.

کلانتری در زمینه اقدامات در حوزه حجاب و عفاف گفت: قوانین و آیین نامه حجاب و عفاف گردآوری و سال گذشته به دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی گفت: بسته اجرایی و سیاستی حجاب و عفاف نیز به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است که توصیه‌های مهمی برای صیانت از حجاب و عفاف به مسئولان دانشگاهی ارائه می دهد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی بر استفاده از زبان هنر برای ترویج حجاب و عفاف و مشارکت دانشجویان در این حوزه و البته کل مباحث فرهنگی تاکید کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان با تاکید بر اینکه قوانین حجاب و عفاف به نحو مقتضی به دانشجویان اطلاع رسانی شود، خاطرنشان کرد: می توان این کار را در زمان ثبت نام و انتخاب واحد انجام داد.

انتهای پیاممنبع