رضا صادقی: اگر ممنوع الکار نیستم چرا جلوی فروش بلیط سمنان گرفته شد؟
رضا صادقی: اگر ممنوع الکار نیستم چرا جلوی فروش بلیط سمنان گرفته شد؟

رضا صادقی در پاسخ به وزیر ارشاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت: چرا از بیست اردیبهشت تمام فعالیت‌های من رو متوقف کردن و جوابی هم از کسی نگرفتم؟ بنده با دفتر موسیقی تماس گرفتم و جواب درستی در تایید یا رد ندادن و گفتن پیگیر میشن و به همین دلیل من دوهفته سکوت […]
رضا صادقی در پاسخ به وزیر ارشاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت: چرا از بیست اردیبهشت تمام فعالیت‌های من رو متوقف کردن و جوابی هم از کسی نگرفتم؟ بنده با دفتر موسیقی تماس گرفتم و جواب درستی در تایید یا رد ندادن و گفتن پیگیر میشن و به همین دلیل من دوهفته سکوت کردم که موضوع بررسی بشه که جوابی نگرفتم. وی افزود: لطفا خیلی واضح و رسمی بفرمایید در رسانه‌ها که بنده در حال حاضر ممنوع الکار و ممنوع الخروج هستم یا خیر؟منبع