رقابت تیم های روسیه و ویتنام در مسابقات سلاح سبک اربابان سلاح
رقابت تیم های روسیه و ویتنام در مسابقات سلاح سبک اربابان سلاح

مرحله چهارم از ششمین دوره مسابقات اربابان سلاح در رشته سلاح سبک و انفرادی بین تیم های ارتش کشورهای روسیه و ویتنام در میدان تیر صفه اصفهان برگزار شد.

مرحله چهارم از ششمین دوره مسابقات اربابان سلاح در رشته سلاح سبک و انفرادی بین تیم های ارتش کشورهای روسیه و ویتنام در میدان تیر صفه اصفهان برگزار شد.