سرپرست جدید فرمانداری تهران منصوب شد
سرپرست جدید فرمانداری تهران منصوب شد

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران از انتصاب احمد قیومی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان تهران خبر داد. عباس جوهری در گفت‌وگو با ایسنا، از انتصاب سرپرست فرمانداری تهران خبر داد و گفت: علیرضا فخاری استاندار تهران در حکمی احمد قیومی را به عنوان سرپرست فرمانداری تهران منصوب کرده است. وی افزود: آقای قیومی از […]معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران از انتصاب احمد قیومی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان تهران خبر داد.

عباس جوهری در گفت‌وگو با ایسنا، از انتصاب سرپرست فرمانداری تهران خبر داد و گفت: علیرضا فخاری استاندار تهران در حکمی احمد قیومی را به عنوان سرپرست فرمانداری تهران منصوب کرده است.

وی افزود: آقای قیومی از امروز به عنوان سرپرست جدید فرمانداری تهران مشغول فعالیت خواهند شد که ایشان از مدیران آموزش و پرورشی هستند و امیدواریم بتوانند در تعامل با آموزش و پرورش تهران موجبات تحقق اقدامات موثر در این حوزه باشند.

انتهای پیاممنبع