سفر وزیر بهداشت به اردبیل
سفر وزیر بهداشت به اردبیل

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اردبیل سفر کرد. بازدید از مراکز درمانی، واکسیناسیون و حضور در جلسه استانی ستاد مقابله با کرونا از برنامه‌های سفر وزیر به اردبیل بود.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اردبیل سفر کرد.

بازدید از مراکز درمانی، واکسیناسیون و حضور در جلسه استانی ستاد مقابله با کرونا از برنامه‌های سفر وزیر به اردبیل بود.