سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قم
سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین سفر استانی برای زیارت و دیدار با مراجع عظام تقلید ، علمای حوزه علمیه قم و بازدید از چند طرح تولیدی به قم سفر کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین سفر استانی برای زیارت و دیدار با مراجع عظام تقلید ، علمای حوزه علمیه قم و بازدید از چند طرح تولیدی به قم سفر کرد.