شاید باورتان نشود که این موارد باعث ناباروری می‌شود!
شاید باورتان نشود که این موارد باعث ناباروری می‌شود!

۰۸ شهريور ۱۴۰۰ – ۱۲:۵۱ میزان ناباروری در زوجین ایرانی طی ۲۵ سال اخیر بیش از ۳ برابر افزایش یافته! اما برخی از عوامل این ناباروری در میانه توده مردم، کاملا ناشناخته است؛ دکتر محمد عزیزخانی درباره این عوامل توضیح می‌دهد.                           

میزان ناباروری در زوجین ایرانی طی ۲۵ سال اخیر بیش از ۳ برابر افزایش یافته! اما برخی از عوامل این ناباروری در میانه توده مردم، کاملا ناشناخته است؛ دکتر محمد عزیزخانی درباره این عوامل توضیح می‌دهد.