شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل جلسه داد
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل جلسه داد

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه جلسات بررسی پیش‌نویس اصلاحات ساختار بودجه و در راستای ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به سند بودجه، ماده ۱ این پیش‌نویس در خصوص بررسی شیوه بودجه‌ریزی کشور را مورد بررسی قرار داد. به گزارش ایسنا، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور ادامه بررسی پیش‌نویس اصلاحات ساختار […]


شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل جلسه داد

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه جلسات بررسی پیش‌نویس اصلاحات ساختار بودجه و در راستای ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به سند بودجه، ماده ۱ این پیش‌نویس در خصوص بررسی شیوه بودجه‌ریزی کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایسنا، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور ادامه بررسی پیش‌نویس اصلاحات ساختار بودجه، عصر امروز چهارشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور دیگر اعضا برگزار شد.
این جلسات به منظور رفع چالش‌های ساختاری حاکم بر بودجه و بنا به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
در این جلسه با تاکید بر ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به سند بودجه، ماده ۱ پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه در خصوص بررسی شیوه بودجه‌ریزی کشور مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

انتهای پیاممنبع