علت توقف افزایش نرخ بهره بانک کانادا چیست؟
علت توقف افزایش نرخ بهره بانک کانادا چیست؟

رئیس بانک کانادا اظهار کرد که هنوز برای بحث در مورد کاهش نرخ بهره زود است. به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، تیف ماکلم، رئیس بانک کانادا در سمیناری مجددا تایید کرد که هنوز برای بحث در مورد کاهش نرخ بهره خیلی زود است. وی بیان کرد: «ما افزایش نرخ بهره خود را […]رئیس بانک کانادا اظهار کرد که هنوز برای بحث در مورد کاهش نرخ بهره زود است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، تیف ماکلم، رئیس بانک کانادا در سمیناری مجددا تایید کرد که هنوز برای بحث در مورد کاهش نرخ بهره خیلی زود است.

وی بیان کرد: «ما افزایش نرخ بهره خود را متوقف کرده‌ایم و از این مکث برای ارزیابی این مورد استفاده خواهیم کرد که آیا نرخ‌های سیاستی خود را به اندازه کافی افزایش داده‌ایم تا تورم را به دو درصد برسانیم یا خیر».

وی همچنین خاطرنشان کرد که تورم در کشور کانادا باید طی تابستان ۲۰۲۳ به سه درصد کاهش یابد، در حالی که باید در اواخر سال ۲۰۲۴ به دو درصد بازگردد.

بانک کانادا نرخ‌های خود را در دو جلسه بانکی گذشته خود بدون تغییر در ۴.۵۰ درصد نگه داشته است.

انتهای پیاممنبع