عکس جذاب از کودکی مهسا امینی در «استوری» برادرش
عکس جذاب از کودکی مهسا امینی در «استوری» برادرش

برادر مهسا امینی در استوری خود ضمن انتشار عکسی از کودکی خواهرش نوشت: رفتی و فقط چند قاب عکس از خودت برایم به جا گذاشتی که نگاه کردنش تکراری نخواهد شد، حتی هزاران سال دیگر بیشتر بخوانید: ۲۱۲۲۰

برادر مهسا امینی در استوری خود ضمن انتشار عکسی از کودکی خواهرش نوشت:

رفتی و فقط چند قاب عکس از خودت برایم به جا گذاشتی که نگاه کردنش تکراری نخواهد شد، حتی هزاران سال دیگر

دلنوشته و عکس جذاب از کودکی مهسا امینی در «استوری» برادرش

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰