فعال شدن زیست بوم نوآوری و فناوری به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر می‌شود
فعال شدن زیست بوم نوآوری و فناوری به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر می‌شود

ایسنا/کرمانشاه سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی گفت: فعال شدن زیست بوم نوآوری و فناوری به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر خواهد شد. دکتر مسعود ابراهیمی، امروز(چهارم خرداد) در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه با بیان اینکه در دوره جدید، سیاست کلان جهاددانشگاهی تعامل با همه دستگاه‌ها […]ایسنا/کرمانشاه سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی گفت: فعال شدن زیست بوم نوآوری و فناوری به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر خواهد شد.

دکتر مسعود ابراهیمی، امروز(چهارم خرداد) در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه با بیان اینکه در دوره جدید، سیاست کلان جهاددانشگاهی تعامل با همه دستگاه‌ها و خصوصا دانشگاه‌ها است، گفت: بنا بر افزایش تعامل با همه دستگاه ها و دانشگاه ها و استفاده از این ظرفیت‌ها برای تحقق ماموریت هایمان را داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال جنگ اقتصادی هستیم، عنوان کرد: در جنگ اقتصادی به راه انداخته شده از سوی دشمنان باید از ابزارهای متناسب با این جنگ استفاده کنیم که ابزار آن دانش و فناوری و تولید ثروت و اشتغال است.

ابراهیمی با بیان اینکه در اساسنامه جهاددانشگاهی فعالیت‌های فرهنگی برجسته شده، عنوان کرد: مهترین آسیب فرهنگی امروز کشور بیکاری جوانان است که آسیب‌های دیگری را نیز در پی دارد و باید برای مقابله با آن برنامه داشته باشیم.

معاون جهاددانشگاهی با اشاره به سیاست کشور مبنی بر افزایش جمعیت و با بیان اینکه امروزه با کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری مواجه‌ایم، گفت: عدم اشتغال و عدم درآمد کافی بر این موضوع تاثیر گذاشته، لذا باید برای این موضوعات برنامه داشته و در جهت ایجاد اشتغال و درآمد برای جوانان گام برداریم.

ابراهیمی با بیان اینکه برنامه هایی تدوین شده تا زیست بوم نوآوری و فناوری را فعال کنیم، گفت: فعال شدن این موضوع به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه دکتر حدیدی-رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه- فردی خوش فکر، پرتلاش صاحب ایده و خستگی ناپذیر است که برنامه‌های خوبی را در حوزه‌های مختلف برای این سازمان تدوین کرده، گفت: ما نیز حمایت خواهیم کرد تا این برنامه ها عملی شود.

در این مراسم دکتر مسلم حدیدی بعنوان رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه معرفی شد.

انتهای پیاممنبع